הכנסת ספר תורה מהולה בעצבחזקי ברוך

The community of Efrat south of Jerusalem celebrated the dedication of a new Torah scroll in honor of soldier David Golovensitz, who tragically fell during an army training accident last month.

Golovensitz had been a resident of the community.

The event also saw the participation of Ashkenazi Chief Rabbi David Lau.

הרב דוד לאו בהכנסת ספר תורה לע"ש דוד גולובנציץחזקי ברוך