צפו: 20 אלף בתפילת ראש חודש בכותל הלל מאיר

credit: הלל מאיר
credit: הלל מאיר
credit: הלל מאיר
credit: הלל מאיר
credit: הלל מאיר
credit: הלל מאיר
credit: הלל מאיר
credit: הלל מאיר
credit: הלל מאיר