"בדמייך חיי" - ספר תורה לזכר הרב שבח הי"דאילנה שמעון