תיעוד: האוטובוס פוגע, הולכי הרגל בורחים בבהלה חוצות ירושלים