הבקשה של סילמן מישי לפידות: השיר 'והיא שעמדה' חיים טוויטו