13:41
Reported

News Briefs

  Iyar 28, 5780 , 22/05/20

Shabbat times for Parshat Bamidbar: Shabbat Shalom!

Jerusalem: Shabbat begins at 18:58, ends at 20:15

Tel Aviv: Shabbat begins at 19:15, ends at 20:18

Haifa: Shabbat begins at 19:10, ends at 20:19

Be'er Sheva: Shabbat begins at 19:15, ends at 20:15

Eilat: Shabbat begins at 19:00, ends at 20:10

Modi'in: Shabbat begins at 19:17, ends at 20:16

Petah Tikva: Shabbat begins at 18:55, ends at 20:17

Ra'anana: Shabbat begins at 19:17, ends at 20:18

Arutz Sheva wishes its readers: Shabbat Shalom!

Other archived news briefs:May 22, 01:41 PM, 5/22/2020