איילת שקד וניצנה דרשן לייטנר ב"סליחות" בבית הכנסת בגדול בירושלים