תיעוד: תקיפת רכב יהודי ליד קבר שמואל הנביאצילום: שמחה גובנר