ניסיון להניף דגל ישראל בהר הביתעקיבא אריאל, בידינו