ניסיון להניף דגל ישראל בהר הבית עקיבא אריאל, בידינו