התיירים הראשונים: אמהות יהודיות במסע מומנטום דוברות

As Israel reopens to individual tourists, 140 Jewish mothers arrived Monday morning on a MOMentum tour, with another 90 expected to arrive later in the day.