החיילים בכותל ותפילה לשלום הפצועים חדשות הכותל המערבי

credit: חדשות הכותל המערבי
credit: חדשות הכותל המערבי
credit: חדשות הכותל המערבי
credit: חדשות הכותל המערבי
credit: חדשות הכותל המערבי
credit: חדשות הכותל המערבי
credit: חדשות הכותל המערבי
credit: חדשות הכותל המערבי

whatsapp
Join our official WhatsApp group