נחש מסוג אפעה ניצל מהשטפון בנחל צין נעמי ריצ'רדסון