מוזיקה יהודית בכניסה לפסטיבל בשומרון

שירי שבת מקבלים את פני משתתפי פסטיבל הכליזמר

credit:
credit:
credit:
credit:
credit:
credit:
credit:
credit:

whatsapp
Join our official WhatsApp group