מוזיקה יהודית בכניסה לפסטיבל בשומרון

שירי שבת מקבלים את פני משתתפי פסטיבל הכליזמר