פיצוץ 350 מוקשים ברמת הגולן דובורת משרד הביטחון

Did you find a mistake in the article or inappropriate advertisement? Report to us