תיעוד: האוטובוס פוגע, הולכי הרגל בורחים בבהלהחוצות ירושלים