17:05
Reported

News Briefs

  1/11/2012, Tevet 16, 5772

Egypt to Block Jewish Pilgrims to Abuhatzeira Tomb


Egyptians plan to block Israelis from making their annual pilgrimage to the tomb of Rabbi Yaakov Abuhatzeira.