Saudi Arabia to open first movie theaters next year

Saudi Arabia to open first movie theaters next year

For the first time in 35 years, Saudi Arabia allows cinemas to operate.Arutz Sheva Staff, 12/11/2017, 12:53 PM