לאחר הפציעה הקשה: ארי שפיץ מברך בחופה של חברובאדיבות המצלם

Ari Shpitz, a Givati Brigade soldier who suffered critical injuries while fighting in Gaza, came to the wedding of his friend who was seriously injured in the same incident.

Shpitz went up to the chuppah and recited one of the blessings.