‏סעדיה דרעי ז"ל בשירי נשמה עם הרב אליהובאדיבות המצלם