די-ג׳יי רפי מקפיץ את חיילי גבעתי והנדסה קרביתבאדיבות המצולם

DJ Raphi performed Thursday night for IDF soldiers returning from combat.

"Last night I had a huge honor: Performing a show for soldiers who just came back from combat, together with Bergen County NJ, who organized and sponsored this amazing event!" Raphi wrote.

"Thank you for the privilege! Am Yisrael Chai!"