חיילי גבעתי שיצאו מעזה הגיעו לברכת "הגומל" בכותלדוברות הקרן למורשת הכותל המערבי