השחרור מבית החולים
השחרור מבית החוליםצילום: שערי צדק