תיעוד: ערבים מיידים אבנים לעבר שוטרים בהר הביתישיבת הר הבית

Arab rioters continued clashing with police forces at the Temple Mount plaza Wednesday.

Rioters holed up inside the mosque set a rug outside the compound on fire when a molotov cocktail landed in the area.