תיעוד: ערבים מיידים אבנים לעבר שוטרים בהר הביתישיבת הר הבית