תפילה בבית כנסת בבחרייןמוריה אסרף וולברג, גלי צה"ל

credit: Matty Stern, U.S. Embassy Jerusalem
credit: Matty Stern, U.S. Embassy Jerusalem
credit: Matty Stern, U.S. Embassy Jerusalem
credit: Matty Stern, U.S. Embassy Jerusalem
credit: Matty Stern, U.S. Embassy Jerusalem
credit: Matty Stern, U.S. Embassy Jerusalem