תיעוד: מבצע חסימת הדרכים למירון דוברות המשטרה

Lag Ba'Omer events will commence at the Rashbi Tomb in Meron this evening, which will take place in limited format due to the coronavirus pandemic and in accordance with emergency Health Ministry regulations.

The special preparation by the Israel Police is intended to ensure public health and prevent the spread of the virus.

ניסו להגיע למירון, נתפסו ונקנסו דוברות המשטרה