צפו: עקב הגשמים, שיטפון בנחל יעלים ג׳אמיל אלאטרש רשות הטבע והגנים