כריש לוויתן במפרץ איילתעמרי עומסי / רשות הטבע והגנים