כריש לוויתן במפרץ איילת עמרי עומסי / רשות הטבע והגנים