בכל הארץ מוחאים כפיים - הוקרה לצוותי הרפואה חדשות 13

Medical personnel on the front lines of the battle against coronavirus were thanked and applauded by the citizens across Israel at 6 PM Thursday.

Prime Minister Netanyahu and his wife were filmed thanking and clapping for Israel's medical teams from their Jerusalem residence on Balfour Street.

מחיאות כפיים במחלקה המבודדת דוברות שערי צדק

ראש הממשלה ורעייתו מצטרפים למחיאות הכפיים