הופעה פומבית ראשונה של יפתח רמון: אמשיך את דרך הוריי IAC