נחש מסוג אפעה ניצל מהשטפון בנחל צין נעמי ריצ'רדסון

נחל צין בדרך לעין מעריף, הבוקר שלמון דורלכר