הצצה: שירת הלויים למרגלות הר הביתחגי סגל

credit: ידידיה סגל
credit: טל חיים
credit: טל חיים
credit: טל חיים
credit: טל חיים
credit: טל חיים
credit: טל חיים
credit: טל חיים
credit: ויטלי נחשונוב
credit: ויטלי נחשונוב
credit: ויטלי נחשונוב
credit: ויטלי נחשונוב
credit: רועי גולן
credit: רועי גולן
credit: רועי גולן
credit: רועי גולן
credit: רועי גולן
credit: רועי גולן