רחבת הכותל: הסוכות מוכנות להמונים חדשות הכותל המערבי

הסוכה הגדולה מול הכותל המערבי
הסוכה הגדולה מול הכותל המערבי credit: חדשות הכותל המערבי
הסוכה על גג בית שטראוס
הסוכה על גג בית שטראוס credit: חדשות הכותל המערבי
credit: חדשות הכותל המערבי