שריפת ענק בליפתא

credit: תיעוד מבצעי כבאות והצלה לישראל
credit: תיעוד מבצעי כבאות והצלה לישראל
credit: תיעוד מבצעי כבאות והצלה לישראל
credit: תיעוד מבצעי כבאות והצלה לישראל