החרדון הגדול ביותר בארץ אריק ויינשטיין- הערבה התיכונה

Largest 'desert dragon' found in Israel
Largest 'desert dragon' found in Israel Arik Weinstein