שריפה בכפר אוריה כבאות והצלה מחוז ירושלים

שריפה גדולה בכניסה לכפר אוריה דוברות כבאות הצלה מחוז ירושלים