צפו: הרב מלמד בהדלקה המסורתית בישיבת בית אל ישיבת בית אל

credit: אריה מינקוב
credit: אריה מינקוב
credit: אריה מינקוב
credit: אריה מינקוב
credit: אריה מינקוב
credit: אריה מינקוב
credit: אריה מינקוב
credit: אריה מינקוב
credit: אריה מינקוב
credit: אריה מינקוב

whatsapp
Join our official WhatsApp group