צפו: הרב מלמד בהדלקה המסורתית בישיבת בית אלישיבת בית אל

credit: אריה מינקוב
credit: אריה מינקוב
credit: אריה מינקוב
credit: אריה מינקוב
credit: אריה מינקוב
credit: אריה מינקוב
credit: אריה מינקוב
credit: אריה מינקוב
credit: אריה מינקוב
credit: אריה מינקוב