צפו: נחל הזאכי ונחל סמך זורמים בעוז אל הכנרתשי מזרחי, רשות הכינרת