לוחמי כפיר תרגלו לחימה מול חמאס

credit: דו"צ
credit: דו"צ
credit: דו"צ
credit: דו"צ
credit: דו"צ
credit: דו"צ
credit: דו"צ
credit: דו"צ
credit: דו"צ
credit: דו"צ