הריסת בתי נתיב האבות

credit: Gershon Elinson/Flash90
credit: Gershon Elinson/Flash90
credit: Gershon Elinson/Flash90
credit: Gershon Elinson/Flash90
credit: Gershon Elinson/Flash90
credit: Gershon Elinson/Flash90