המחוז הצפוני מסכם את גל הדליקותדוברות כבאות והצלה צפון