המחוז הצפוני מסכם את גל הדליקות דוברות כבאות והצלה צפון