Maj. Gen. (res) Doron Almog
Maj. Gen. (res) Doron Almog Moshe Shay / Flash 90