הרמטכ"ל משוחח עם משפחות שכולות בהר הרצלערוץ 7

credit: דובר צה"ל
credit: דובר צה"ל
credit: דובר צה"ל
credit: דובר צה"ל
credit: דובר צה"ל
credit: דובר צה"ל
credit: דובר צה"ל