משכן אילוסטרציה
משכן אילוסטרציהצילום: אייסטוק
Eretz Yisrael Yomi
Eretz Yisrael YomiCourtesy

We pray for the speedy recovery of the wounded and Hashem's protection for the soldiers and citizens of Israel.

אנו מתפללים להחלמה מהירה של הפצועים ולשמירתם של ה' על חיילי ואזרחי ישראל.

EYY Torah
EYY TorahCourtesy

To view all the Torah Lessons, Click Here

Parashat Tetzave: The Beit Hamikdash
Parashat Tetzave: The Beit HamikdashCourtesy

Parashat Tetzaveh

Presented By: Rav Moshe Davis Written by: Yaakov Karmon

In Parashat Tetzaveh, the midrash explains that the Beit Hamikdash, the Holy Temple, enlightens the world.

Question

What "light" is the midrash referring to?

Answer

Light allows one to accurately perceive reality. The Beit Hamikdash is a spiritual lighthouse for all of reality.

To watch the Torah Lesson, Click Here

EYY Tefila
EYY TefilaCourtesy

To view all the Tefila Lessons, Click Here

Tefila Vayevarech David

Presented By: Avrum Leeder Written by: Ori Engelman

Question

Since G-d is omnipotent and fulfills His promises,

What is the significance of G-d's Covenant with Avraham in giving the Land of Israel?

Answer

The covenant is an expression of the deep connection between God and His nation which is realized with the covenant.

To watch the Tefila Lesson, Click Here