תיעוד: איתן יהלומי מגיע עם אימו במסוק לבית החוליםללא