תושבי הישוב היהודי בחברון מחזקים את החייליםצילום: שלמה לוינגר/TPS