בכל הארץ מוחאים כפיים - הוקרה לצוותי הרפואהחדשות 13

Medical personnel on the front lines of the battle against coronavirus were thanked and applauded by the citizens across Israel at 6 PM Thursday.

Prime Minister Netanyahu and his wife were filmed thanking and clapping for Israel's medical teams from their Jerusalem residence on Balfour Street.

מחיאות כפיים במחלקה המבודדתדוברות שערי צדק

ראש הממשלה ורעייתו מצטרפים למחיאות הכפיים