יבנה: מפעיל עגורן שחש ברע חולץ בשלוםדוברות כב"ה רחובות