תיעוד מרחפן: הירדן השופע זורם לכנרתצילום רחפן- שי מזרחי רשות כינרת