המשטרה מתרגלת את המסוקים שילוו את טראמפדוברות המשטרה